Diabeteslänkar

3 mars 2003

Nationella länkar

? Barndiabetesfonden
www.barndiabetesfonden.org
? Diabetolognytt
www.diabetolognytt.nu
? Dipis ? Diabetes prediktion i Skåne
www.endo.mas.lu.se/dipis
? Länksamling ? Svenska barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes
www.piara.com/dlinks-endo.shtml
? Länksamling ? Enheten för allmänmedicin, Uppsala universitet
www.pubcare.uu.se/allmanmedicin/ladiab.htm
? Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus ? (för sjukvårdspersonal) ? Socialstyrelsen
www.sos.se/fulltext/9900-061/9900-061.htm
? Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus (för patienter) ? Socialstyrelsen
www.sos.se/fulltext/9900-063/9900-063.htm
? State of the art: endokrina sjukdomar ? Socialstyrelsen
www.sos.se/mars/staflik.htm#Endokrina
? Svensk förening för diabetologi
www.svls.se/sektioner/sfd
? Svenska diabetesförbundet
www.diabetes.se
? Sårvårdsboken: Diabetesfotens sår
svbok.orebroll.se/diagnoser/diabetesfotens_sar.htm
? Unga med diabetes (Svenska diabetesförbundet)
www.ungdiabetes.com

Internationella länkar

? Ada ? American diabetes association
www.diabetes.org
? British UK ? British diabetes association
www.diabetes.org.uk
? EASD ? European association for the study of diabetes
www.easd.org
? Fend ? Federation of European nurses in diabetes
www.fend.org
? IDF ? International diabetes federation
www.idf.org
? Joslin diabetes center i USA
www.joslin.org
? WHO ? Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications
www.diabetes.com.au/research/report_who_def.htm

Diabetesrelaterade företagslänkar

? Aventis Pharma
www.aventispharma.se/main/0,1003,SV-SE
30806-50024?,FF.html
? Eli Lilly and Company
www.lilly.se/terapiomraden/diabetes/allm.html
? LifeScan
www.lifescansverige.com
? MediSense
www.medisense.se
? Novo Nordisk
www.alltomdiabetes.se
? Roche Diagnostics
www.accuchek.roche.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida