Diabetesvaccin testas
i full skala

Utvecklingen av nya behandlingsstrategier vid typ 1-diabetes pågår ständigt. Forskningen är intensiv och nya resultat presenteras på löpande band. Bland det mest spännande just nu är utvecklandet av ett vaccin mot sjukdomen.

Senare i år väntas resultaten från en dubbelblind fas II-studie av ett Gad-vaccin presenteras. Avsikten är att i ett tidigt skede bryta den aggressiva cellulära reaktionen i betacellerna. I första hand för att patienter med Lada (se faktaruta om Gad) ska slippa bli insulinberoende. Men på sikt hoppas företaget som utvecklat vaccinet att det även ska visa sig möjligt att vaccinera barn mot diabetes och förhindra återkommande diabetes efter transplantation.

Hittade antikroppar
Åke Lernmark är verksam som professor vid endokrinologiska avdelningen på Universitetssjukhuset Mas i Malmö samt vid University of Washington i Seattle i USA. Han var den första som påvisade förekomsten av antikroppar mot Gad hos patienter med insulinberoende diabetes.

? Det mest spännande just nu är att få veta om immunreaktionen mot Gad i betacellerna verkligen kan ändras och om det kan ske utan biverkningar. Men det är egentligen först om ett par tre år som vi vet om denna behandlingsform verkligen ger avsedd effekt. Det tar minst så lång tid innan man har hunnit genomföra en fas III-studie.

I fjol presenterade en grupp amerikanska forskare resultat som tydde på att det med hjälp av antikroppar mot CD3 (en molekyl som sitter på ytan av T-lymfocyterna) går att bromsa förstörelsen av betacellerna hos nyupptäckta typ1-diabetiker.

Övergående effekt
? Anti CD3-behandlingen är lovande men effekten har visat sig vara övergående. Forskarna funderar nu på att ge CD3-antikroppar tillsammans med Gad för att på så sätt försöka skapa immunologisk tolerans mot Gad, säger Åke Lernmark.

Lästips:
Atkinson M A, Eisenbarth G S. Type 1 diabetes: new perspectives on disease pathogenesis and treatment. Lancet 2001; 358:221?229.

Mathis D, Vence L, Benoist C. Beta-cell death
during progression to diabetes. Nature 2001; 414:792?798.

Notkins A L. Immunologic and genetic factors in type 1 diabetes. Journal of biological chemistry 2002; 277:43545?43548.

Notkins A L, Lernmark A. Autoimmune type 1
diabetes: resolved and unresolved issues. Journal of clinical investigation 2001; 108:1247?1252.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida