Digitalt bibliotek i 13 landsting

1 oktober 2001

Personalen i 13 landsting och en kommun ges nu möjlighet att själva söka artiklar och läsa medicinska tidskrifter och omvårdnadstidskrifter på arbetsplatsens dator. Sedan första september kan det digitala biblioteket EIRA nås via landstingens intranät. De anställda kan där hitta de 57 tidskrifter som är vanligast förekommande på sjukhusbiblioteken i fulltext. De kan också själva söka vetenskapliga artiklar om bland annat medicin och omvårdnad i fem databaser, däribland Cinahl och Medline.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida