Diskussion om arbetstider

7 september 1998

GÖTEBORG. Vi måste få igång en större diskussion om arbetstiderna, menar Vårdförbundets lokala avdelningar i Göteborg och i Bohuslän. Därför har man bjudit in alla företrädare till en utbildningsdag. Tanken är att företrädarna sedan ska starta diskussioner med sina medlemmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida