Diskussion om patienternas behov till 2010

8 juni 1998

GÄVLEBORG. ”Det är första gången vi fått arbetsgivaren att diskutera framtiden utifrån patienternas och inte de anställdas och politikernas behov”. Det säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Gävleborg, om det seminarium som för en tid sedan hölls i Tällberg i Dalarna. Det ingick i det samverkansarbete som finns mellan Dalarna och Gävleborg. Verksamhetschefer, ledande tjänstemän, ett 100-tal politiker och representanter för Vårdförbundet i de två länen försökte där arbeta fram en vision för år 2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida