Distriktsläkaren Göran Sjönell utreder familjemedicinskt institut

8 januari 2001

En del i den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården är skapandet av ett familjemedicinskt institut.

– Institutet är den viktigaste pusselbiten i att skapa den utveckling av primärvården som jag vill se, säger socialminister Lars Engqvist.

Regeringen har nu tillsatt Göran Sjönell att utreda innehållet i institutets arbete. Enligt direktiven ska institutet verka som ett centrum för kunskap och kunskapsspridning. Bland annat ska institutet initiera fortbildning av personalen inom primärvården. Göran Sjönell är känd som distriktsläkaren som skapade den första privata vårdcentralen i landet, Citykliniken i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida