DO. Fortsätter kämpa för högre ersättning till lesbisk kvinna

2 januari 2013

Diskrimineringsombudsmannen fortsätter att kräva 100 000 kronor i skadestånd till den lesbiska kvinna i Stockholm som först inte fick boka tid på sin vårdcentral för utredning av barnlöshet. I sin ansökan om prövningstillstånd hos Högsta domstolen skriver DO också att diskrimineringsersättningen med sin blandning av reparativa och preventiva inslag skapat en osäkerhet i rättstillämpningen som behöver redas ut. ??

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida