Döende ska vårdas hemma

5 juni 2000

VÄSTRA GÖTALAND. I Karlsborg har de ansvariga inom äldrevården under det senaste året försökt arbeta fram nya rutiner för omhändertagande av mycket svårt sjuka och döende patienter. Syftet har varit att kunna vårda dem hemma och därmed ge dem större trygghet, i stället för att de ska komma till akutmottagningen på sjukhuset. Både personal från Kärnsjukhuset i Skövde och Karlsborgs kommun ingår, och de har fått både utbildning och handledning. En viktig punkt i projektet är vårdplanering tillsammans med både patient och anhöriga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida