Döendes smärta måste tas på allvar

Att många gamla tvingas leva sina sista dagar med onödig smärta visar kommittén om vård i livets slutskede i sitt delbetänkande. Men i Östergötland når den palliativa vården länets alla invånare, berättar Peter Strang, Sveriges första och enda professor i palliativ vård.      

– Den stora grupp människor som har ett stabilt och stillsamt skede i slutet av sitt liv ska få den lindrande vård de behöver
i sitt kommunala boende. De med symtomgivande problem ska få spetskompetens – i hemsjukvård eller på hospice. Något annat är varken etiskt eller medicinskt acceptabelt, säger professor Peter Strang på palliativa forskningsenheten vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

I januari kom Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut (sou 200:6), ett delbetänkande från kommittén om vård i livets slutskede som visar att den palliativa vården måste utvecklas.

Östergötland en förebild
Alla människor i livets slutskede ska få en god lindrande vård på lika villkor, anser kommittén, som i sitt arbete haft Östergötland som förebild. Med sina fyra sjukhusbaserade och två primärvårdsbaserade palliativa enheter nås mer än 90 procent av östgötarna.

– För dem som bor vid vägs ände eller ute i skärgården har vi tre rådgivningsteam för deras distriktssköterskor och läkare. På så sätt täcker vi hela länet, och det är unikt i landet, berättar Peter Strang.

På Linnéaenheten vid Vrinnevisjukhuset, som samarbetar med den palliativa forskningsenheten, vårdas 75 personer inom hemsjukvården med dygnet-runt-tillgång till alla olika vårdyrkesgrupper. Dessutom finns det sju slutenvårdsplatser, som avlastning.

För att få en plats på Linnéa ska man ha dagliga problem, en progressiv sjukdom, fysisk smärta och avtackling med ångest, nedstämdhet, depressioner, eller livsfrågeproblematik. Det är en behandlingsintensiv vårdform, inte bara medicinskt utan också psykologiskt, socialt och omvårdnadsmässigt.

– De flesta dör dock mer stilla. I Norrköpings kommuns särskilda boende finns cirka 1 900 döende. Därför är det mycket viktigt att man får en generell basal kunskap om palliativ vård i kommunernas särskilda boenden, påpekar Peter Strang.
Men också i den slutna sjukvården är utbildningsbehoven stora. Sjuksköterskor får en basal kunskap om palliativ vård i sin grundutbildning och kan gå fortbildningar. Läkarna får nästan ingenting.

– Personalen borde få mycket mer kunskap, vad gäller kunskap, attityder och prioriteringar. När de provat smärtmedicin och det inte hjälper,  tycker de att de gjort allt och så får det vara. Inte av ovilja eller prestigeskäl utan av okunskap.

Inte bara cancer ger smärtor
Hittills har den palliativa vård som avancerad hemsjukvård och hospice gett i praktiken mest handlat om patienter med cancer, där de symtomgivande problemen är väldigt tydliga. Men många dödliga sjukdomar ger smärtor,  avtackling, nedstämdhet och ångest.

– Hälften av patienterna som är i slutstadiet av sin Parkinson, sin hjärt- eller lungsjukdom, har dagliga smärtor. En hjärtpatient kan ha samma smärta, matleda, ångest och dyspné som cancerpatienten. Då allt som går att göra åt sjukdomen är gjort gäller det för personalen att tänka om och se att nu är smärtan det stora problemet.

Rutinerna står i vägen, anser Peter Strang. Patienten har kanske gått på lungmottagningen regelbundet i många år. Har fokus då legat på patientens tungandning fortsätter man att koncentrera sig på det. Att fråga om patienten har ont är inte självklart. Själv säger han ingenting och doktorn frågar inte. Många patienter mår för dåligt i sin sjukdom för att ställa krav. Gamla människor tror också ofta att det hör till att man ska ha ont.

– Många läkare och sjuksköterskor vet egentligen att de ska göra mer för att komma till rätta med patienters besvärande symtom. Men de knäar redan under sin arbetsbörda och varken hinner eller orkar.

– Men om de tänkte att patienten kunde ha varit deras mormor, så skulle de inte vilja att hon hade så ont eller besvärligt. Då hade de försökt åtgärda symtomen mer aktivt, säger Peter Strang.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida