Dokument om samförstånd start för privata förhandlingar

Just nu pågår avtalsförhandlingar på hela det privata området.

1 april 2004

Förhandlingarna är i gång på flera håll. När detta skrivs är det första avtalet på industrins område klart.

-Nu kan våra förhandlingar rulla i gång på allvar, säger Margareta Öhberg, avtalsombudsman på Vårdförbundet. Vi känner redan att tempot i förhandlingarna har blivit högre.

Inför förhandlingarna har Vårdförbundet och Vårdföretagarna skrivit ett gemensamt dokument om samverkan. Att blåsa till kamp är en gammaldags modell, anser de. Samverkan och ett gott samtalsklimat leder till bättre villkor för medarbetarna och till bättre kvalitet på verksamheten.

Eva Fernvall tycker inte att den gemensamma värdegrunden är ett så dramatiskt steg.

– Vi har en liknande text i vårt avtal med Kommunförbundet. Det här dokumentet är inte till för att användas i tvisteförhandlingar eller liknande. Det är till för att ge vägledning lokalt när det gäller hur man ska utveckla verksamheten.

Grunden finns i det centrala kollektivavtalet, men lönerna ska sättas lokalt på arbetsplatsen. Lönen ska sättas utifrån kända kriterier och i dialog mellan chef och medarbetare. Löneutvecklingen för individen ska hänga ihop med arbetets innehåll, kompetens och hur individen bidrar till verksamhetens resultat och utveckling.

Före lönesamtalen ska man ha en diskussion mellan parterna om den principiella tillämpningen av lönepolitiken. I dokumentet slår man också fast att den närmaste chefen ska ha befogenhet att sätta lönerna. Men det handlar inte bara om löner. I samtalen mellan chef och medarbetare kan man också komma överens om andra förmåner, som till exempel kortare arbetstider.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida