Donation grunden för nytt forskningscentrum för alternativmedicin

Tack vare en privat donation på 43 miljoner kronor bygger Karolinska institutet i Solna upp ett helt nytt forskningscentrum för att utvärdera alternativa behandlingsformer. Donationen är en av de största privata i institutets historia.

 – Det är väldigt roligt, säger sjuksköterskan Anna Kullberg, Linköping, som håller på med en avhandling om användningen av komplementära mediciner ur ett patientperspektiv.

Många patienter väljer i dag alternativa behandlingar och säger sig bli hjälpta av dem.

– Men inom sjukvården har det funnits ett motstånd mot alternativen och därför har det inte forskats så mycket på dem. Vi måste börja lyssna på de här patienterna och vi måste forska i metoderna, säger Anna Kullberg.

Samtidigt, säger hon, är den forskningen inte lika enkel som till exempel traditionell läkemedelsforskning, utan den brottas med samma problem som omvårdnadsforskningen. Den kräver nya och delvis andra frågor. 

Donationen kommer från San Fransisco

Donatorerna är den amerikanske före detta affärsmannen Bernard Osher och hans svenska hustru Barbro Osher som är svensk generalkonsul i San Fransisco. Bernard Osher har ett stort intresse för alternativmedicin, särskilt traditionell kinesisk medicin.

Centret ska ledas av en professor i integrativ medicin och fungera som ett nätverk där forskare från KIs alla institutioner ska kunna medverka. Integrativ medicin innebär att alternativa behandlingsformer integreras i den västerländska, naturvetenskapligt baserade medicinen,  något som kan ske först sedan en strikt vetenskaplig utvärdering gjorts.

Stort allmänt intresse

– Det finns ett stort intresse bland allmänheten för alternativa behandlingsmetoder och det konsumeras stora resurser utan att någon vet om behandlingen leder till positiva resultat eller inte, hävdar Karolinska institutets prorektor Hans Forsberg.

På samma sätt som vi prövar nya behandlingar inom evidensbaserad medicin och sållar bort det som inte är effektivt, behöver de alternativa metoderna utvärderas för att ta bort det som inte är effektivt och integrera det som är bra.

– Dessutom behöver våra studenter lära sig mer om det vi kommer att kalla integrativ medicin ? både om positiva och negativa resultat, säger Hans Forsberg.

Både metoder och livsstil

Alternativa metoder som kan studeras på centret är healing, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, massageterapi, kostterapi, avslappning, meditation, hypnos och olika psykoterapier. Men också livsstilsfaktorers betydelse för hälsan, till exempel sömn, stress, matvanor samt sociala och sexuella relationer.

Ordförande för projektgruppen för det nya centret är Martin Ingvar, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Verksamheten är tänkt att starta under nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida