Donationssjuksköterska åter på plats

Projektet med en donationssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset skulle läggas ner trots att hennes arbete fördubblade antalet donationer. Nu har projektet permanentats.

– Det känns jättebra och jag har haft fullt upp att göra. Vi har haft fyra donatorer sedan nyår, en thoraxdonator och tre bukorgandonatorer, säger Maria Söderkvist.

I två och ett halvt år hade Karolinska sjukhuset i Solna Maria Söderkvist som donationsspecialiserad sjuksköterska i ett projekt finansierat av Stockholms läns landsting.

När hon fick ta hand om svårt sjuka och deras anhöriga på neurokirurgiska klinikens intensivvårdsavdelning, niva, eller någon annan av sjukhusets intensivvårdsavdelningar, fördubblades antalet anhöriga som sa ja till donation. Men då projektet var slut var också pengarna slut. Maria Söderkvist fick till och med sluta i förväg eftersom hon hade så mycket övertid att Vårdförbundet sa nej till fler dispenser. När hon slutade sjönk antalet
donationer från 72 till 36 procent av de tillfrågade.

Chefen på den neurokirurgiska kliniken Lars Wallstedt beslöt därför att permanenta funktionen.

– Donationssjuksköterskans roll ger vinster i människoliv, ekonomiska fördelar, och är en stor tillgång för neurointensiven. Donationer och transplantationer är en angelägenhet för hela landstinget, hävdar han.

Sjukhusledningen är informerad och tycker att det är bra med en permanent tjänst. Var den formellt ska vara placerad är dock inte bestämt.

– Jag arbetar liksom förut på alla sjukhusets intensivvårdsenheter, men tycker det vore mest logiskt att ha neurokirurgen som utgångspunkt, som hittills. Men det behövs en tjänst till för att klara arbetsbördan i längden, säger Maria Söderkvist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida