Drar tillbaka förslag till ny organisation

Tänker om. Inget av förbundsstyrelsens två förslag till omorganisation ficktillräckligt stöd. Nu ska kongressen i stället ta ställning till sex principer.

5 februari 2014

I december presenterade Vårdförbundets styrelse två förslag till omorganisation för att bli mer medlemsnära. I det ena föreslogs färre lokala avdelningar, och klubbar eller nätverk nära medlemmar. I det andra region­råd och flera lokala styrelser. Men oenig­heten i remissvaren är stor och därför kommer inget av förslagen att presenteras för kongressen.

?Nu har förbundsstyrelsen ersatt dem med sex bärande principer som kan ligga till grund för en ny organisation. De handlar om medlemsfokus, att för­troendevalda ska vara valda, att förtroendevalda ska genomgå certifieringsutbildning, att chef i Vårdförbundet ska vara anställd, att avtalsråd införs och att Vårdförbundet är en juridisk person.

??En fråga som Sineva Ribeiro tror att det blir diskussion om är förslaget om avtalsråd.?

— Problemet med dagens avtalskongresser är att när de samlas är det bara förbundsstyrelsen och förhandlarna som har sett avtalsunderlaget. Jag kan tänka mig ett råd på kanske tolv personer som är delaktiga under förhandlingsprocessen.

?I förra numret av Vårdfokus uttryckte fyra lokala ordföranden olika åsikter om de två omorganisationsförslagen. I dag är de förvånade. Kerstin Erlandsson, ordförande i Dalarna, är glad över att förslagen drogs tillbaka, men kallar de sex principerna för en ”tummetott”.

Vårdförbundets lokala avdelningsordförande i Stockholm, Eva Nowak, anser att principerna är otydliga och lämnar för stort utrymme till olika tolkningar. Även Michelle Dobos Sandell, ordförande i Kalmar, hade hoppats på något mer konkret. ??

Västra Götalands ordförande, Marita Tenggren, blev paff över att de två förslagen drogs tillbaka.?

— Det var visserligen två vitt skilda förslag, men det var ändå förslag. Vi har inte råd att låta bli att förändra organisationen, säger hon. ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida