Du är ett föredöme!

3 december 2014

Den läsarkommentaren på Vårdfokus webbnyhet riktades till Susanne Lundgren, biomedicinsk analytiker på Blekingesjukhuset i Karlskrona. I nyhetsartikeln berättade vi att Susanne Lundgren i många år arbetat för att alla biomedicinska analytiker ska sluta ses som utbytbara, med samma kompetens och lön oavsett erfarenhet. Det långvariga påverkansarbetet gav till sist resultat. Landstinget har nu beslutat att inrätta specialisttjänster för de biomedicinska analytiker som i praktiken utför samma arbete som ST-läkare. Därför ska de också lönesättas i samma nivå.?

Vårdfokus statistik över lönespridningen för medlemmarna i Vårdförbundet (sidan 24) pekar på att det finns mycket för arbetsgivarna att lära av Blekingelandstingets exempel. Löneintervallerna visar hur svårt det är att göra lönekarriär. Lönebilden är hoptryckt och den tydliggör att specialistkunskap och ökad kompetens inte tillräckligt uppskattas med högre lön. Trots att möjligheten att göra lönekarriär betonas i det centrala avtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL.??

Vårdfokus enkät som visade att en tredjedel av ambulansförarna någon gång har nickat till vid ratten fick stort genomslag i andra medier. Läs hela Pehr Dahlboms historia om när han skadades för livet i en ambulansolycka på sidan 8.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida