Dubbel vinst efter strejk i Norge

5 augusti 2002

Högre löner och fler medlemmar i det norska sjuksköterskeförbundet, NSF, blev resultatet av den fem veckor långa strejken i början av året. Strejken stoppades, som vi tidigare berättat, av regeringen den 5 mars. En särskild nämnd, rikslönenämnden, fick då i uppdrag att komma med förslag till ett nytt löneavtal. Och nämnden gav sjuksköterskorna rätt: alla sjukhusanställda sjuksköterskors löner ska lyftas till statlig nivå. Dock sägs inget om när det ska ske.

Samtidigt strömmar nya medlemmar till förbundet. Under årets sju första veckor ökade medlemsantalet i NSF med 1 148 medlemmar, vilket är mer än dubbelt så många som året innan (558). Den starka ökningen är en kombination av fler inträden i och färre utträden ur förbundet, berättar Sykepleien. Tidningen redovisar också en seger på knockout för sjuksköterskorna när det gäller striden om opinionen. Enligt Norsk Gallup håller 84 procent av norrmännen med om att det nu är sjuksköterskornas tur att få en rejäl löneökning och 91 procent att bättre lönevillkor skulle underlätta rekryteringen till yrket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida