Dubbelarbetande vikarier en högriskgrupp för ryggbesvär

Bland de tre grupper som löper störst risk för att få långvariga ryggbesvär ingår deltidsarbetande sjuksköterskor. Osäkra arbetsvillkor och stort ansvar för hem och familj ökar risken för besvär med 165 procent, visar en doktorsavhandling från Karolinska institutet.

21 februari 2006

Sjukgymnasten Ola Leijon har nyligen doktorerat på en avhandling om vilka som riskerar att drabbas av långvariga ryggbesvär. Han har undersökt självupplevd smärta och funktionshinder och bland elva identifierade grupper utmärker sig tre. Störst är risken för kvinnor som är dubbelarbetande vikarier. Flera i gruppen är sjuksköterskor.

? De arbetar deltid, har stort ansvar och lägger ned mycket tid på hem och familj. De är också den grupp som oftast har tillfälliga arbeten, säger Ola Leijon.

Könsuppdelning är en hälsorisk

Könsuppdelade livsvillkor är en hälsorisk enligt hans studie. Den andra gruppen som riskerar långvariga besvär är män som arbetar som lantbrukare, mekaniker eller skogsarbetare. Den tredje gruppen har vad han kallar krävande välfärdsjobb och består till stor del av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.

? De flesta har kreativa arbeten, men de karakteriseras framför allt av stora mentala krav som inte balanseras av inflytande över arbetet.

Stressen orsakar ryggbesvär

I den gruppen är det mer situationen på arbetet än de totala livsvillkoren som orsakar besvären. Ola Leijons slutsats är att de är stressrelaterade och ett uttryck för de mentala krav som ställs på arbetsplatsen.

Totalt ingår 1 332 personer i studien, varav 157 i gruppen dubbelarbetande vikarier. Den första undersökningen gjordes mellan åren 1994 och 1997 och endast arbetstagare som inte hade ryggbesvär valdes ut att delta. När uppföljningen gjordes 2000 till 2001 uppgav mellan 20 och 30 procent att de hade ryggbesvär.

 

Avhandlingen heter: Exposure assessment: gender and context, and target groups for prevention of neck/shoulder and low back pain. Institutionen för folkvetenskap, avdelningen för yrkesmedicin Karolinska institutet och Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida