Dubbelorganiserad får välja förbund

Den 1 oktober upphörde dubbelorganiseringen i Vårdförbundet och Statstjänstemannaförbundet ST. Därmed blir cirka 2000 personer medlemmar i enbart ST.

Dubbelorganiseringsavtalet med ST har ifrågasatts en längre tid och diskuterats på flera av Vårdförbundets kongresser. För ett år sedan beslutade kongressen att avtalet skulle sägas upp och det har nu skett. I stället finns från och med den 1 oktober en samverkansöverenskommelse. I den sägs:

* att alla cirka 2000 som dittills varit dubbelorganiserade i de två förbunden ska tillhöra enbart ST, om inte den enskilde själv väljer att gå till Vårdförbundet

* att Vårdförbundet inte ska försöka rekrytera någon av de som varit dubbelorganbiserade. ST ska å andra sidan inte hindra den som vill lämna ST för att gå in i Vårdförbundet

* att den som nyanställs som sjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker själv väljer vilket förbund hon vill tillhöra

* att alla förhandlingar ska ske i samverkan mellan de två förbunden och övriga berörda förbund i en speciell förhandlingsdelegation där varje förbund är representerat

* att Vårdförbundet och ST samverkar i andra frågor som är gemensamma för medlemmarna, till exempel remisser

* att Vårdförbundet ska verka för att ST kan delta i det arbete som utförs av Vårdförbundets och IBLs (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) internationella kommitté.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida