Dubbelt upp vid examen

Dubbelt upp vid examen
Louice Karlsson.

Louice Karlsson fick två examina, magisterexamen och specialistsjuksköterske­utbildning i palliativ vård.??

Mitt under magisterutbildningen fick hon och studentkollegerna veta att de skulle få ännu en examen då Sophiahemmets högskola, som första lärosäte i landet, fick ge specialistsjuksköterskeutbildning i palliativ vård. ?

Louice Karlsson har arbetat i tio år inom palliativ vård, senast i ett rådgivningsteam tillsammans med en kollega. De har ansvar för östra Norrbotten, med omkring 34 000 invånare spridda på en stor yta. Utbildningen har gett henne möjlighet att både fördjupa sina kunskaper och få bekräftat att det hon gör är rätt. I alla kurser har det funnits en koppling till studentens kliniska verklighet.??

En viktig kunskap tycker hon är att kritiskt granska, att inte svälja allt utan i stället reflektera och ifrågasätta.?

— När vi till exempel arbetade med att ta fram ett förbättringsarbete så har det handlat om något man ser behov av att förbättra på sin egen arbetsplats som sedan har gått att implementera direkt i verksamheten. Det har gett uppgifterna ett extra värde och är, som jag har uppfattat det, ganska ovanligt, säger Louice Karlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida