Dubbla spiraler i åtta månader

Omorganisation, flyttkaos och personliga problem gjorde att barnmorskan glömde ta ut den gamla spiralen när hon satte in en ny.

10 januari 2000

Den 34-åriga kvinnan sökte sjukhusets kvinnomottagning för att hon ville byta ut sin spiral. Eftersom kvinnan haft samlag två dagar tidigare gav barnmorskan henne en tid fyra dagar senare för spiralbyte och gjorde en graviditetstest.

Fyra dagar senare sattes den nya spiralen in, men barnmorskan glömde att ta ut den gamla. Efter tre månader återkom kvinnan för att hennes make vid samlag upplevt obehag från spiralen. Barnmorskan kortade då spiraltrådarna.

Ytterligare fem månader senare sökte kvinnan sjukhusets infektionsklinik för lågt sittande buksmärtor. Urinvägsinfektion konstaterades och i samband med röntgenundersökning fann man två spiraler. Patienten remitterades till kvinnokliniken där läkaren ställde diagnosen inflammation i livmoderhalsen (cervicit).

Kvinnan anmälde barnmorskan till hsan. Hon hävdar att hon drabbades av en kraftig infektion i livmoder, njure och lever därför att barnmorskan inte tog ut den gamla spiralen när hon satte in den nya.

Ansvarsnämnden konstaterar att journalhandlingarna från kvinnokliniken visar att levern var utan anmärkning och att njuren visade ett resttillstånd efter en tidigare urinvägsinfektion. Livmodern palperades fast, fritt rörlig och oöm, vilket talar mot att där skulle ha funnits en infektion. Den enda infektion som kunnat verifieras var en urinvägsinfektion men eftersom provtagningen visade förekomst av tarmbakterier bedömer nämnden att kvinnans besvär orsakats av den infektionen, snarare än av att hon hade två spiraler.

Barnmorskan har erkänt att hon inte tog ut den gamla spiralen innan hon satte in den nya. Hon har därför av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter, skriver nämnden. Men eftersom patienten inte utsatts för någon fara, och med hänsyn till de omständigheter med personliga och organisatoriska problem som barnmorskan hänvisat till som förklaring till det inträffade, anser nämnden att  hon ska slippa disciplinpåföljd (hsan 1410/
99:a3).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida