Dygnet runt-vården i Stockholm upphör

Behovet av barnpsykiatrisk vård i Stockholm har ökat kraftigt de senaste tio åren och det finns en oro för att resurserna inte räcker. Ändå stängdes häromdagen de enda heldygnsplatser som har funnits.

2 november 2004

Behovet av barnpsykiatrisk vård i Stockholm har ökat med åtta procent varje år de senaste tio åren.

? Kombinerat med en ökad efterfrågan om konsultation från bland annat skola, socialtjänst och habilitering, gör det att det är ett enormt tryck på oss, säger Olav Bengtsson, divisionschef för barn- och ungdomspsykiatrin.

Uppfyllde inte säkerhetskraven

På Eugeniahemmet vid Karolinska universitetssjukhuset fanns de fyra heldygnsplatser som Stockholm har kunnat erbjuda psykiskt sjuka barn. Men lokalerna där uppfyller inte brandsäkerhetskraven, så nu finns inga heldygnsplatser alls.

Olav Bengtsson anser att det kan vara för lite med fyra heldygnsplatser i en storstad som Stockholm. På Eugeniahemmet kommer man inte att öppna för dygnet runt-vård igen och hur den barnpsykiatriska vården ska organiseras diskuteras fortfarande. Klart är att dygnet runt-vården flyttas till Sachsska barnsjukhuset i maj 2005. Där kommer det bland annat att finnas 13 lägenheter med möjlighet att ta emot psykiskt sjuka barn och deras familjer.

Under de senaste åren har nästan all heldygnsvård på Eugeniahemmet gått till flyktingbarn som har utvecklat apatiska tillstånd. Nu har de flyttats till behandlingshem, får dagvård på Eugenia eller besöks av mobila team i sina hem.

”De får bättre vård”

Olav Bengtsson är inte orolig för just de här barnen.

? De får bättre vård nu än vad de har haft tidigare. Det är svårt att få föräldrarna att inte ge upp när man samtidigt tar över vården för deras barn. På det här sättet involveras föräldrarna mer i vården, säger han.

En del av de apatiska barnen behöver sondmatning och vätsketillförsel och på behandlingshemmen finns ingen medicinsk personal. Den medicinska kompetensen står i stället de mobila teamen från barnpsykiatrin för.

Olav Bengtssons uppfattning om att det inte är någon fara för barnen delas av enhetschefen på Eugenias barnavdelning, Katarina Hildebrand.

? På behandlingshemmen tvingas föräldrarna ta mer aktiv del i vården av sina barn, säger hon.

Nya mobila team

Däremot frågar hon sig var alla de barn som tidigare krävde vård dygnet runt har tagit vägen: de utagerande pojkarna och de anorektiska flickorna som remitterades av ätstörningsteamen.

När Olav Bengtsson får frågan svarar han att slutenvården inom vården av ungdomar med ätstörning har utvecklats och att mobila team har startas även där.

? När det gäller de små barnen så får de hjälp genom våra akuta kristeam som besöker familjer i deras hemmiljö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida