Dyrt med teststickor för diabetiker

8 mars 2004

Teststickor för egenkontroll av glukos kostar nu mer för läkemedelsförmånen än något annat enskilt läkemedel. Det visar Socialstyrelsens senaste rapport (december 2003) över läkemedelsförsäljningen i Sverige. Kostnaderna för 2002 var cirka 600 miljoner kronor, vilket är ungefär lika mycket som kostnaden för all diabetesmedicin sammantaget under ett år. Därför har Svensk förening för diabetologi tillsammans med Svensk förening för sjuksköterskor för diabetes tagit fram rekommendationer för användandet av blodglukostester för olika patientkategorier. Läs mer på: www.diabetolognytt.nu/detta_nummer3-02/artikel14.html.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida