Dyrt verkar bättre än billigt

4 april 2008

Ett läkemedels pris påverkar patienternas uppfattning om dess effekt. Det visar en lite lurig amerikansk undersökning av 82 försökspersoner.De fick alla information om att de skulle testa ett nytt smärtläkemedel. Hälften fick information om att läkemedlet var dyrt, den andra hälften att det var billigt. De genomgick sedan ett smärttest.

I den dyra gruppen upplevde 85 procent smärtlindring medan endast 60 procent upplevde smärtlindring i den billiga gruppen. Ett intressant resultat eftersom alla försökspersonerna i själva verket hade fått placebotabletter.

Journal of the American Medical Association 2008;299(9):1016-1017.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida