Dyslexi

11 augusti 1997

Författare Bertil Persson och Maj Ödman
Titel Bli vän med orden
144 sidor
Cirkapris 332 kronor
Förlag Johansson & Skyttmo förlag 1997.                  
ISBN 91-8881-470-X

Mellan 5 och 8 procent av eleverna i den vanliga skolan har svårt att läsa och skriva – de är dyslektiska. Under läsåret 1996/97 pågick den så kallade dyslexikampanjen, med målet att skapa medvetenhet om dyslexins orsak och verkan och om hinder och möjligheter för personer med dyslexi.
Som ett led i kampanjen har denna bok givits ut. Den består av tre delar; en uppslagsdel där olika termer och begrepp med anknytning till dyslexi förklaras, en litteraturförteckning och en förteckning med adresser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida