E-tjänster kan ge bättre vård

E-tjänster kan ge bättre vård
E-hälsa kan omfatta allt från vårdinformation på nätet till bra register för uppföljning. Illustration: Colourbox

Moderna it-lösningar kan göra vård och omsorg mer tillgängliga och behovsanpassade. E-hälsa ger också innovativa företag affärsmöjligheter visar en rapport från riksdagen.

E-hälsa kan omfatta allt från vårdinformation på nätet till bra register för uppföljning. Parallellt med utvecklingen att göra allt mer information tillgänglig på nätet måste invånarnas integritet värnas påpekar, näringsutskottet.

Rapporten är framtagen på uppdrag av riksdagens näringsutskott för att öka riksdagsledamöternas kunskap om utveckling av e-tjänster som både kan bidra till en bättre kvalitet i vård och omsorg och stimulera tillväxt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida