Effekt av cytostatika kollas med blodprov

Nu finns en enkel metod för att snabbt avgöra vilken effekt ett visst cytostatika har på den enskilda patientens cancerceller.

Metoden är utvecklad av biomedicinska analytikern Hamdiye Erdal.

– Förhoppningen är att läkarna relativt snart ska kunna använda sig av den, inte bara här hemma i Sverige utan runt om i världen, säger hon.

Metoden är färdigutvecklad och håller nu på att kommersialiseras av ett företag.

Från ett vanligt blodprov och med hjälp av en enkel Elisa-analys går det att upptäcka graden av celldöd i såväl odlade celler som patientens egna celler. Det som mäts är fragmenten av proteinet cytokeratin-18, som släpps ut ur cancercellerna när de dör.

– Den stora fördelen är att det redan efter ett till två dygn går att se om cellgiftet har effekt eller inte. I dag pågår behandlingen ofta i flera veckor, ibland månader, innan man säkert kan avgöra effekten, säger Hamdiye Erdal.

Det går också att avgöra i vilken omfattning celldöden skett genom nekros eller apoptos (programmerad celldöd). Det ger en fingervisning om hur specifik behandlingen är.

Avhandlingen Characterization of the mechanisms of action of anticancer agents in vitro and monitoring their effects in vivo lades nyligen fram vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska institutet i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida