Effektiv behandling av anorexi

För första gången har en grupp patienter som behandlats för ätstörning jämförts med en obehandlad kontrollgrupp. Vid Anorexicentrum i Huddinge har en metod för behandling av anorexi och bulimi utvecklats och den visar sig ha god effekt.

2 september 2002

En utvärdering har gjorts i två delar. I den första ingår 32 patienter, varav den ena hälften fick behandling och den andra inte. Patienterna fördelades slumpmässigt i de två grupperna. Att underlåta att behandla en kontrollgrupp stöter normalt på hinder av etiska skäl, men i detta fall var det möjligt.

? När studien startade 1996 hade vi så långa väntetider att patienterna i kontrollgruppen ändå skulle ha fått vänta på behandling. Däremot blev de lovade behandling efter studiens slut, förklarar Per Södersten, professor i neuroendokrinologisk beteendeforskning.

Han har utvecklat metoden tillsammans med Cecilia Bergh, doktor i medicinsk vetenskap.

I den andra publicerade studien ingår samtliga 168 patienter som har genomgått behandlingen. Av dessa har 75 procent blivit friska och ytterligare tolv procent är betydligt bättre än före behandlingen. Ett problem i behandling av ätstörningar är återfall. I den här studien var återfallen sju procent.

Behandlingsmetoden går ut på att ätbeteendet, den låga kroppstemperaturen och den uppdrivna fysiska aktiviteten behandlas. Patienterna får med hjälp av en dator träna sig i att successivt äta lagom mycket mat. Efter varje måltid vilar de i ett varmt rum. Den fysiska aktiviteten begränsas, exempelvis får anorektiker till en början bara åka i rullstol eller gå långsamt inom kliniken.

Begränsningarna minskas efter hand. Patienterna får även hjälp med att bygga upp sitt sociala liv eftersom många under sin sjukdomstid har förlorat en stor del av det. Ett kortsiktigt socialt mål kan vara att gå på kafé tillsammans med kompisar.

Många metoder som används vid behandling av ätstörningar är inte utvärderade. Andra har inte någon vetenskapligt belagd effekt, men används ändå.

? Så många som 40 procent av patienterna som kommer till oss har fått psykofarmaka trots att man vet att det inte har effekt, så det sätter vi ut direkt, säger Per Södersten. 

Rapporten, Randomized controlled trial of a treatment for anorexia and bulimia nervosa, är publicerad i nätversionen av den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS, www.pnas.org.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida