Effektivare a-kassehantering

Sex SEA-kontor läggs ner och arbetslöshetsärendena koncentreras till tre orter. På det sättet tror förbundsstyrelsen att verksamheten ska bli effektivare och medlemmarna få en bättre service.

2 november 1998

Den organisation för arbetslöshetsärenden (SEA) som Vårdförbundet under årens lopp byggt upp hade till helt nyligen nio kontor. I takt med att arbetslösheten bland förbundets medlemmar ökat, framför allt deltidsarbetslösheten, har belastningen på de anställda ökat avsevärt. Det har på en del håll lett till klagomål.

– Många tycker att det tar för lång tid att få sitt ärende handlagt. Man anser också att det är för mycket administration, framför allt för mycket blankettifyllande, säger Birgitta Svensson på Vårdförbundets centrala kansli.

Det administrativa är svårt att göra något åt eftersom SEA lyder under av riksdagen fattade lagar och regler som Arbetsmarknadsstyrelsen satt upp.
Behandlingstiden däremot vill förbundet förkorta och en utredning har sett över hur det ska bli möjligt. Utredningen blev klar i våras och den ligger till grund för det beslut förbundsstyrelsen nu tagit.

Bättre arbetsmiljö
Beslutet innebär att SEA koncentreras till tre kontor, i Sundsvall, Jönköping och Malmö. Övriga sex kontor – Luleå, Umeå, Västerås, Stockholm, Göteborg och Skövde – läggs ner successivt. Förändringen ska vara genomförd senast under 2001.

– Genom en koncentration till bara tre kontor blir verksamheten effektivare och arbetsmiljön för de anställda bättre. I dag finns det ofta bara två handläggare på kontoren och om någon blir sjuk eller har semester finns det ingen annan som kan hoppa in. Det är inte bra, varken för de arbetslösa eller handläggarna, menar Birgitta Svensson.

En förändring har redan skett. Kontoret i Luleå finns inte längre eftersom handläggarna där fått andra jobb. I och med detta har Norrbottensärendena tills vidare flyttats till Umeå.

Varför har just de här tre orterna valts ut? Varför två kontor i södra Sverige?

– Sundsvall har redan i dag en organisation som fungerar bra och stämmer med hur vi tänker oss att arbetet ska bedrivas i framtiden. Jönköping och Malmö är lämpliga eftersom arbetslöshetsproblemen i södra Sverige, speciellt i Småland, är störst i landet och i Skåne är deltidsarbetslösheten hög, säger Birgitta Svensson.

Fler förbund lägger ner
Även andra fackförbund genomför den här typen av koncentration, bland annat Lärarföbundet och Kommunaltjänstemannaförbundet, SKTF. De två förbunden lägger ner sina kontor på bland annat de här tre orterna och då har Vårdförbundet möjlighet att rekrytera deras färdigutbildade handläggare. På det sättet slipper man en lång utbildningstid av nya och servicen för medlemmarna kan bli bättre.

Samtidigt finns möjligheter för Vårdförbundets handläggare på de kontor som läggs ner – de som inte vill vara kvar och arbeta med andra frågor inom Vårdförbundet – att få jobb i förbund som behåller sina kontor där.

SEA-handläggarna tillhör Handelstjänstemannaförbundet, HTF-klubben på Vårdförbundet. HTF-klubben har haft reperesentanter med i utredningen om nya SEA.

– Viktigast för oss var att värna om våra medlemmars arbetsmiljö. De har varit mycket hårt belastade och en förändring är nödvändig, men om det här är den rätta lösningen vet vi ännu inte. Vi hade helst velat ha en långsammare nedläggning av kontor, av hänsyn till några av medlemmarna som kommer att gå i pension de kommande åren och då kunnat vara kvar på sina tjänster tills dess, säger HTF-klubbens ordförande Karin Fredriksson.

I dag delar 18 personer på 14,75 tjänster inom Vårdförbundets SEA-organisation (varav ungefär hälften kommer att försvinna till andra jobb eller gå i pension). När förändringen är genomförd kommer det att finnas totalt 15 heltidstjänster.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida