EG-domstolen vakar över nattvilan

6 oktober 2006

Nya arbetstidslagar som följer EU:s direktiv ska införas inom EU-länderna, bland annat allas rätt till elva timmars dygnsvila. Storbritannien har infört regeln om dygnsvila, men den brittiska regeringens riktlinjer säger att »arbetsgivaren måste se till att arbetare kan utnyttja sin vila, men har ingen skyldighet att se till att de gör det«. I en prövning i EG-domstolen fälldes Storbritannien för att inte följa andan i bestämmelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida