Egenvård

8 september 1997

Författare Mahlon Johnson
Titel Kampen för ett mirakel
286 sidor
Förlag Egmont Richters förlag 1997.   
Cirkapris 269 kronor
ISBN 91-7705-538-1

Mahlon Johnson är en amerikansk läkare, som skär sig i fingret under en obduktion och smittas av HIV. I boken berättar han själv om sin egen behandling, som han lagt upp på ett dittills oprövat sätt. I stället för att koncentrera behandlingen på ett preparat åt gången kombinerar han upp till 28 olika mediciner samtidigt. Behandlingen har hittills varit framgångsrik och man kan inte längre spåra HIV-viruset i hans blod.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida