Egenvård enda hjälpen

3 januari 2012

Patienter med långvariga mag-tarmbesvär, utan någon organisk sjukdom som kan förklara besvären, får diagnosen funktionell mag-tarmsjukdom. De får sällan någon verklig hjälp av vården, i stället hittar de egna sätt att hantera sina symtom. Sjuksköterskan Kerstin Stake-Nilsson konstaterar i sitt avhandlingsarbete att en del av symtomen försvinner av sig själva, medan andra finns kvar. Hon anser att även om det inte finns så mycket hjälp att få, bör vården lyssna på och stödja patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida