Eget centrum för ungas psykiska hälsa

Karlstads universitet har startat ett centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa. ?

29 oktober 2009

Centrumet vill minska gapet mellan teori och praktik. Curt Hagquist, initiativtagare och docent i folkhälsovetenskap, exemplifierar med ett samarbete mellan Karlstads universitet och Karlstads kommun för att förbättra skolmiljön.?

– Men vi vill också att den forskning vi bedriver ska spilla över till universiteten och införlivas i undervisningen i bland annat omvårdnad och socialt arbete. Dessutom vill vi nå dem som fattar beslut i de här frågorna, säger han.?Målet är att etablera ett nationellt centrum för alla de frågor som rör barns och ungdomars psykiska hälsa. ?

Samtidigt är flera internationella forskningskontakter redan knutna och det pågår samarbete med bland annat Kanada och Australien kring ett index som syftar till att mäta förskolebarns hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida