Eget företag gav arbetsglädjen tillbaka

Eget företag gav arbetsglädjen tillbaka
Ständig press och eviga köer fick Sofia Rannberg och Christian Lind att ta nya vägar i jobbet. Foto: Jonathan Lind

Par i röntgen. Efter bara ett par år i yrket funderade Christian Lind och Sofia Rannberg på att sluta som röntgensjuksköterskor. Men i stället startade de företag — nu kapar de röntgenköer Sverige runt.

På kvällar och helger står MR-kameror och datortomografer normalt overksamma på sjukhusen. Det är då de passar på. Affärsidén kan tyckas enkel men såvitt Christian Lind och Sofia Rannberg vet är de ganska ensamma på marknaden.

— Ja, visst är det konstigt. Inom industrin skulle det aldrig hända att man köpte in dyra maskiner utan att köra dem. Ibland står de tomma även dagtid när det saknas folk, säger Christian Lind i telefon från Karlstad där paret bor när de inte är ute på jobb.

De startade företaget för ett halvår sedan, i mars kom de i gång med sina första uppdrag. Hittills har det gått bra. Eftersom företaget inte har kostnader för maskiner eller lokalhyra, blir det billigare för regionerna att anlita än andra privata vårdgivare, enligt Christian Lind. Och för patienterna kan det innebära kortare väntetid, snabbare upptäckt och eventuellt minskad risk för sjukskrivningar, menar han.

— Många i arbetsför ålder föredrar också att komma in för undersökning kväll eller helg.

Regionerna kan skriva avtal för enstaka insatser eller för regelbundet återkommande besök. Christian Lind och Sofia Rannberg och deras uppdragsanställda röntgensjuksköterskor inkvarterar sig nära sjukhuset, gärna på ett lägenhetshotell. På helgerna kan de jobba mellan klockan 8 och 21, på vardagskvällar fram till klockan 21, 22 eller 23, beroende på när sjukhusentrén stänger och på sjukhusets behov.

Det kan låta väl intensivt men för paret har det betytt att de återfått glädjen i sitt jobb.

— Det är en helt annan känsla. Vi får siffror och resultat direkt, svart på vitt, och vi implementerar de arbetssätt som har visat sig fungera bäst. Det är roligt, vi hjälper folk och får mycket tack från patienterna, säger Christian Lind.

De har båda erfarenhet från såväl fast anställning som bemanningsbranschen. Genom att hoppa runt har de lärt sig mycket, tycker de. Allra mest lärde de sig under sitt gemensamma halvår på TMC i Sydney — företaget med anställda som granskar bilder från akutröntgen när det är natt i Sverige.

Christian Lind och Sofia Rannberg vänder sig gärna till röntgensjuksköterskor som, liksom de själva var, är på väg att hoppa av yrket eller redan har gjort det. Anställda i regionerna är de försiktiga med att anlita för att inte förstöra för sina uppdragsgivare.

Ambitionen är att fastanställa personal som vill jobba intensivt några veckor i månaden. Tanken är att låta personalen ha inflytande över hur jobbet ska läggas upp.

Är ni typiska entreprenörer?
— Ja, det är vi. Jag vill vidare, ta nästa steg medan Sofia är mer eftertänksam, och det passar perfekt, vi är ett bra team. Vi har jobbat ihop sedan 2015 och fått en bra gräns mellan arbete och privatliv.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida