Egna besökstider för pojkar

5 juni 2000

Pojkar bör få egna besökstider på ungdomsmottagningarna och verksamheten bör rekrytera fler män. Det föreslår Socialstyrelsen i en delrapport av regeringsuppdraget att föreslå åtgärder som stärker barnkompetensen i hälso- och sjukvården.Bara ett av tio besök till landets ungdomsmottagningar görs av en pojke konstaterar Socialstyrelsen i sin översyn avungdomsmottagningars verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida