Smittsamma sjukdomar

Ehec-utbrott i Enköping

Minst 19 barn och deras anhöriga har smittats av den allvarliga bakteriesjukdomen ehec. Utbrottet har pågått sedan början av juli. Även nu i veckan har flera personer smittats.

– Vi spårar nu smittan med hjälp av laboratorieanalyser och intervjuer med de drabbade familjerna, säger Helena Palmgren, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Uppsala, i ett pressmeddelande.

Någon säker smittkälla finns ännu inte, men misstankar har riktats mot Koffsanbadet i Enköping. Tills vidare avråder Enköpings kommun från att man badar där.

Enterohemorragisk E coli, ehec, är en bakteriesmitta som kan orsaka kraftiga magsmärtor, diarréer (som kan vara blodiga) och ibland kräkningar.

Sjukdomen överförs mellan djur och människor, till exempel efter närkontakt med nötkreatur eller via livsmedel som förorenats.

Enligt Folkhälsomyndigheten rapporteras varje år mer än 500 fall av ehec bland människor i Sverige. Drygt hälften smittas inom landet.

Det är främst barn under fem år som smittas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida