Elevhälsa

Elevhälsa

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Eva K Clausson & Siv Morberg (red), Studentlitteratur 2012, www.studentlitteratur.se

4 juni 2013

Den första svenska skol­sköterskan anställdes 1919 i Bränn­kyrka i Stockholm. I början var arbetsuppgifterna okvalificerade, en vanlig uppgift var att bekämpa ohyra som huvudlöss och skabb och skolsköterskan kallades ofta ”lusfröken”.

Sedan dess har svenska elevers hälsa förbättrats avsevärt, men signaler om en ökande psykisk ohälsa hos ungdomarna ställer helt andra krav på dagens skolsköterska. Hur går man till exempel vidare när en elev upprepade gånger kommer till mottagningen med magont och huvudvärk, som kanske är symtom på en pressad livssituation?

Boken innehåller, bland mycket annat, ett verktyg för planerade hälsosamtal med eleverna och en Skol-Vips-folder. SA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida