Elevhälsan snart under utredning

Hur många skolbarn har tillgång till skolsjuksköterskor? Och hur väl fungerar elevhälsan? Dessa frågor har riksdagen nu gett i uppdrag till regeringen att utreda.

1 april 2011

Elevhälsan har den viktiga uppgiften att tidigt upptäcka och åtgärda problem hos barn och unga. Men fungerar detta i vekligheten ute på skolorna? Frågan har diskuterats i utbildningsutskottet som gett regeringen i uppdrag att göra en nationell översyn av tillgänglighet och kvalitet när det gäller elevhälsa.

Skolreformer utreds

Beslutet fattades av riksdagen samtidigt som regeringen fick i uppdrag att tillsätta en omfattande utredning för att se över effekterna av de senaste årens stora skolreformer.

Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna reserverade sig mot förslaget med argumentet att skolsystemet redan utvärderas på många andra sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida