Elkänslighet den nya benämningen

4 september 2000

Från början kallades elkänslighet för elallergi. Sedan blev benämningen elöverkänslighet. Nyligen har Socialstyrelsen i sina allmänna råd föreslagit att ordet elkänslighet ska användas i hälso- och sjukvården.
   
Terminologin ändrades eftersom det inte finns vetenskapliga belägg för att elkänslighet orsakas av immunologiska mekanismer. Allergi och överkänslighet förutsätter att det finns tester för att identifiera tillstånden. För elkänslighet finns inga sådana tester. Många drabbade tycker inte om den nya benämningen eftersom de anser att alla är mer eller mindre känsliga för el.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida