Emmas metod ger snabbt svar vid sepsis

Emmas metod ger snabbt svar vid sepsis
Emma Jonasson lägger ut buljongen med bakterierna på en agarplatta för resistensbestämning. Foto Erika Matuschek

Biomedicinska analytikern Emma Jonasson har varit med och utvecklat en ny metod för att ge snabbare svar på blododling. Metoden sprids nu över hela världen.

5 februari 2019

— Det vi har visat är att det går att resistens­bestämma bakterierna direkt från blododlingsflaskan. Man behöver alltså inte först få dem att växa på en agarplatta, säger Emma Jonasson som arbetar vid enheten för klinisk mikrobiologi på lasarettet i Växjö.?

Det småländska laboratoriet är specialiserat på antibiotikaresistens och är internationellt och svenskt referenslaboratorium för resistens­bestämning.

?Här arbetar bland andra professorn och överläkaren Gunnar Kahlmeter som är en av grundarna av det europeiska nätverket Eucast, European committee on antimicrobial susceptibility testing, i dess nuvarande form.?

Han, mikrobiologen Erika Matuschek och Emma Jonasson har tillsammans utvecklat den nya metoden som de döpt till Eucast rapid AST directly from blood culture bottles.?

När blododlingsflaskorna kommer till labbet sätts de i ett blododlingsskåp som var tionde minut kontrollerar om det finns bakterier i flaskorna. Det görs genom att regelbundet mäta koldioxidhalten, som stiger vid bakterietillväxt.?

Om svaret är positivt är nästa steg att ta reda på vad det är för bakterier och vilken behandling som biter bäst. Med hjälp av den mass­pektrometriska tekniken Maldi-Tof (Matrix assisted laser desorption-Time of flight) tar det inte mer än några minuter att se vilken typ av bakterier det handlar om.?

Det som tar tid är själva resistensbestämningen. Med den standardmetod som använts på senare år, och som även den har utvecklats vid Eucast-laboratoriet i Växjö, tar det upp till två dygn att utföra resistensbestämningen från det att odlingen visat sig innehålla bakterier.??

Det Emma och hennes kolleger visat är att man kan få betydligt snabbare svar genom att ta buljongen direkt från flaskan och sätta på agarplattor för omedelbar resistensbestämning. Den totala analystiden minskar då till mellan fyra och åtta timmar, vilket är ett jättekliv framåt med tanke på hur viktigt det är att snabbt ge rätt antibiotika vid sepsis.?

I höstas publicerades metoden på Eucast.org, vilket innebär att alla mikrobiologiska laboratorier i Europa — och övriga världen — kan använda den.?

Att det verkligen fungerar vet de med säkerhet. I en studie som gjordes sommaren 2017 testades den på 40 laboratorier i Norden, varav 22 i Sverige. Året därpå bekräftades de positiva resultaten i en studie som gjordes på 15 laboratorier i södra Europa.??

— Det har varit jätte­roligt att få jobba med forskning. Speciellt när det känns att den gör verklig nytta. Nu är metoden klar och folk kan använda den. Och vi vet att för patienterna kan den här metoden verkligen göra skillnad, säger Emma Jonasson.

Mer om metoden på:
Eucast.org

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida