Empati även handling

I dag presenteras forskningsresultat som visar att empati är mer än känsla och förståelse.

28 mars 2003

Tidigare har empati setts som något en person har inom sig. Denna syn sätts på prov i dag när doktoranden Jakob Håkansson lägger fram sin avhandling vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Enligt den är empati inte bara känsla och förståelse utan också handling. När vilja till handling saknas är känslan inte genuin. I avhandlingen framkommer även att empati ska ses som ett samarbete mellan två individer. Både den som hyser empati och den som tar emot empatin visar genom handlingar vad de känner.

Vidare visar Jakob Håkanssons resultat att igenkänning är viktigt. Omtanken och förståelsen kommer nämligen av att den som hyser empati känner igen sig i vad den andra är med om. Förståelsen är med andra ord erfarenhetsbaserad snarare än intellektuell.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida