En tur till Nossebro måste stå i egen journal

När länsstyrelsen i höstas gjorde en kartläggning av äldreomsorgen i Essunga fick kommunen kritik på flera punkter. En tur till Nossebro marknad eller en konsert måste till exempel antecknas i en särskild social journal.

Sociala aktiviteter får inte dokumenteras i den medicinska journalen. Det hörde till de saker som länsstyrelsens socialkonsulenter slog ner på i Essunga kommun.

Att ta med de gamla till en marknad eller konsert ska antecknas i en särskild social journal och den löpande medicinska dokumentationen ska vara i ett eget dokument.

Varför kan inte hälso- och sjukvård och socialtjänst skriva sin löpande dokumentation på samma journal i samma dokument? Frågan går till Cristina Foconi, socialkonsulent på socialenheten vid länsstyrelsen i Västra Götaland och ansvarig för tillsynsrapporten.

– De kan ha varsina dokument, men i samma pärm. Motivet att ha särskilda dokument är för att sjuksköterskan och socialtjänstemannen representerar olika kompetenser, vars rapporter ska åt olika håll. Sjuksköterskor är skolade i en naturvetenskaplig tradition i motsats till dem som har gått sociala omsorgslinjen, där basen är ett socialpsykologiskt perspektiv.

Har några patienter farit illa för att distriktssköterskor gjort biståndsbedömningar?

– Nej, nej, bristerna är inte alls på den nivån. Men att sjuksköterskor gör biståndsbedömningen får följder i en liten kommun. Kvaliteten i boendet kan tyvärr direkt kopplas till vem som har gjort biståndsbedömningen och vilken profession denne har. Resultatet har blivit en torftig social miljö i boendet, vilket bland annat märks vid måltiderna som har blivit trista, bland annat för att personalen inte engagerar sig i de boende.

Om sjuksköterskor ska göra en biståndsbedömning är det viktigt att de skaffar sig kompletterande högskoleutbildning i social omsorg, menar Ralf Persson, handläggare vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg. Ledningen har ansvaret för att kommunens personal har den kompetens som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. Socialstyrelsen och länsstyrelsen i Västra Götaland som ofta gör tillsyn tillsammans finner inte sällan att den sociala dokumentationen får kritik, även om handläggaren har högskoleutbildning i so-cial omsorg. Socialstyrelsen har därför kommit med nya föreskrifter och allmänna råd som trädde i kraft den 17 mars (sosfs 2006:5).

– En förklaring till att de sociala journalerna brister kan vara att den medicinska kulturen har varit dominerande. Skyldigheten att föra patientjournal enligt patientjournallagen har funnits i åtskilliga år, säger Ralf Persson.

Läs mer:

  • Westlund P, Sjöberg A. Antonovsky inte Maslow.
    Fortbildningsförlaget 2005.
  • Länsstyrelsen Västra Götaland.
    Social dokumentation inom äldreomsorg, en vägledning. Kan beställas via e-post: social@o.lst.se
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida