En tydligare röd tråd

Ibland känns det som om arbetsgivarna glömmer bort att det krävs två för en tango. När flera arbetsgivare ändrat i ersättningar för exempelvis nattarbete blev det särskilt tydligt.

Många medlemmar blev besvikna när vi inte lyckades tillräckligt bra i att åstadkomma rimliga villkor och bra förhållanden i verksamheten. Och alla såg vi ju vad som väntade bakom hörnet: sämre tillgänglighet, mindre flexibilitet och svårare att rekrytera personal; effekter av kortsiktigt tänkande från arbetsgivarna.

Vårdförbundet är inte unikt genom att betona helheten och koppla villkorsfrågor till frågor om verksamheten. Men jag undrar om någon annan organisation lyckats så väl med att se flera perspektiv: Vi lyfter inte enbart fram bristerna i medlemmarnas villkor – vi pekar även på vad följderna blir för medborgarna och patienterna.

Även om vi i Vårdförbundet har en mycket bred uppslutning kring denna inriktning så återkommer då och då frågor om hur förbundet driver villkorsfrågorna. För många medlemmar blir det svårt att se den röda tråden i Vårdförbundets politik när arbetet och vardagen handlar om att hantera problem som arbetsgivaren inte tycks bry sig om.

Löner, arbetstider och andra villkorsfrågor kommer alltid att vara centrala för en facklig organisation som Vårdförbundet. Självklart ska vi diskutera arbetsorganisationen och andra villkorsfrågor som påverkar vårdmiljön, men vi kommer aldrig att kunna driva dessa frågor framgångsrikt om vi inte förmår koppla dem till en helhet som handlar om situationen i vården och om hur vården kan förbättras. Att hantera villkorsfrågorna separat leder inte till framgångar.

När vi lyckas tydliggöra denna koppling blir vi inte bara framgångsrika när det gäller villkor och arbetsförhållanden, då får vi även chansen att påverka den långsiktiga inriktningen på vårdpolitiken. Att många är intresserade av våra idéer om hur vården ska utvecklas (exempelvis genom vår modell för en ny närvård, 3v) beror också på att vi visat på en röd tråd: från verksamhetsutveckling till bättre villkor. Men det är samtidigt uppenbart att vi inte varit tillräckligt tydliga i detta. Och med tanke på att medlemsundersökningarna pekar på stora brister i kännedomen om vad förbundet gör är detta självklart något att arbeta intensivt med.

Villkoren i arbetslivet avgörs genom kompromisser. Därför försöker Vårdförbundet så ofta som möjligt lösa tvistefrågor genom konstruktiva diskussioner så tidigt som möjligt i processen. Att när man väl hamnar i en förhandling »sätta hårt mot hårt« riskerar alltid att leda till sämre villkor i längden – de som har valt den vägen lyckas inte bäst.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida