Enbart natt: 32 timmar

Enbart natt: 32 timmar
Regiondirektören Alf Jönsson och Vårdförbundets Mats Runsten. Foto: Region Skåne

Vårdförbundet och Region Skåne blev först med en lokal uppgörelse om arbetstider med det centrala avtalet som grund. Efter det har sex nattbarnmorskor i Malmö tagit tillbaka sina uppsägningar.

3 januari 2017

Vårdförbundets medlemmar som arbetar ständig natt i Region Skåne får en genomsnittlig arbetstid på 32 timmar per vecka enligt den lokala avsiktsförklaring som undertecknades före jul. Det är drygt fyra timmar mindre än vad som nu har gällt och ger ännu kortare tid än i det nya centrala avtalet, som har 34 timmar och 20 minuter som mått vid nattarbete.?

Även de som arbetar skift får kortare arbetstid. Vid rotationsscheman med 20 procent natt eller mer blir arbetsveckan 36 timmar och 20 minuter och vid 30 procent natt eller mer blir arbetstiden 34 timmar och 20 minuter. Båda arbetstidsmåtten är helt i nivå med det centrala avtalet.?

De nya tiderna gäller redan från den 1 januari 2017 och införs successivt under våren. Det är avsevärt tidigare än i det centrala avtalet där de nya arbetstidsmåtten ska vara införda senast i mars 2018.??

Vårdförbundet och Region Skåne är också överens om vissa speciallösningar. Inom förlossningsvården och de fyra intensivvårdsavdelningarna kommer de som arbetar rotation att få kortare arbetstid än i det centrala avtalet: 34 timmar och 20 minuter vid 20 procent natt och 32 timmar vid 30 procent natt eller mer. För neonatalen blir det kvotavtal och en kvotmodell införs för akutmottagningarna.

?Vid förlossningen i Malmö hade 14 nattarbetande barnmorskor sagt upp sig. Men kort efter att den nya uppgörelsen blev klar bestämde sig sex av dem för att stanna.

??Mats Runsten, Vårdförbundets ordförande i Skåne, är nöjd med överenskommelsen och påpekar att det här är betydligt bättre än det centrala avtal som träffats mellan Vårdförbundet och SKL.

?— Det kommer att innebära kortare arbetstid för så många av våra medlemmar och jag hoppas att flertalet kommer att känna sig nöjda med detta, säger han.?

Att Vårförbundets medlemmar inom regionen får kortare arbetstid vid natt och skiftarbete ska inte ”kosta” något i form av lägre löneökningar framöver.

?— Vi är överens med arbetsgivaren om att förkortningen av arbetstiden inte ska medföra någon avräkning i kommande lönerevision, säger Mats Runsten.?

Avsiktsförklaringen ska nu omformas i lokala avtal. Många detaljer återstår att lösa, bland annat vad som ska hända med de barnmorskor i Helsingborg och Ystad där Region Skåne ensidigt infört kortare arbetstid än 32 timmar för dem som arbetar natt.?

— Vi är överens om att hitta lösningar, som till exempel ekonomisk kompensation, säger Mats Runsten.?

Parterna är också överens om att teckna ett lokalt avtal om flextid i enlighet med Vårdförbundets förslag.??

I överenskommelsen ingår även ett kollektivavtal om utbildningsanställningar, som innebär att sjuksköterskor får specialistutbilda sig med full lön. ?

Läs hela avsiktsförklaringen:

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida