Endast ett ägg bör återföras vid IVF

7 augusti 2000

Barn som kommit till med provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering, IVF) löper större risk än andra barn att drabbas av neurologiska skador som cp-skada eller synskada. Den ökade risken beror i hög grad på att tvillingfödsel är vanlig som följd av IVF. Det visar den kartläggning som Socialstyrelsen har gjort tillsammans med Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska barnläkarföreningen. Kartläggningen omfattar sammanlagt fler än 5 600 barn som fötts efter provrörsbefruktning i Sverige mellan 1982 och 1995. Den slutsats som undersökarna drar är att endast ett ägg bör återföras vid provrörsbefruktningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida