Engelska champions underlättar för anställda

1 november 1999

Ytterligare en yrkesgrupp har skapats i den brittiska sjukvården: Nurse Champion. Det handlar dock inte om något mästerskap i sjuksköterskeri, utan det är ordet champion i betydelsen förkämpe det handlar om. De åtta Nurse Champions som regeringen utsett ska arbeta för att den statliga sjukvårdsorganisationen (NHS) i England blir mer »arbetstagarvänlig«.

På agendan står sådana saker som självstyrda tjänstgöringsscheman, barnkrubbor, eftermiddags- och lovverksamhet för de anställdas barn och dagcentrer för deras äldre och vårdkrävande anhöriga. De nyutnämnda Nurse Champions ska var och en i sin NHS-region leda arbetsgrupper som ska komma fram med förslag till åtgärder som underlättar tillvaron för de anställda, och får vardera 100 000 pund (cirka 1,3 miljoner kronor) för detta ändamål.

Sjuksköterskeorganisationen RCN stöder förslaget. Generalsekreteraren Christine Hancock deklarerar i tidningen Nursing Standard att sjuksköterskor vill »vara anställda i en modern sjukvårdsorganisation« och att detta initiativ är ett bevis för att utvecklingen går i den riktningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida