England. Extrem övervakning efter flera fall av förgiftning

Kraftfulla säkerhetsåtgärder har införts på sjukhuset Stepping Hill i Stockport i England efter att 22 patienter förgiftats, varav sju dött.

5 september 2012

De olösta morden har lett till att sjuksköterskorna måste arbeta två och två när de gör i ordning och hanterar intravenösa läkemedel. De får inte gå in ensamma på behandlingsrummen och måste alltid signera när de går in och ut från salarna.?

Till en början installerades övervakningskameror enbart på de två avdelningar där förgiftningarna hade ägt rum, men nu ska kameror sättas upp överallt på sjukhuset, även i korridorer, på behandlingsrum och vid entréer.??

”Patienternas säkerhet går först, därför har sjukhuset tvingats ta till extrema säkerhetsåtgärder. Det är inte meningen att inkräkta på personalens integritet, men vi gör detta för att öka säkerheten för både patienter och personal”, säger Judith Morris, sjukhusets chef för sjuksköterskor och barnmorskor, till tidningen Nursing Standard. ?

Det var mellan den 1 juni och den 15 juli förra året som förgiftningarna inträffade. Utredningen visade att någon medvetet hade blandat insulin i dropp med koksaltlösning. ?

En sjuksköterska greps, men släpptes efter en tid. I januari greps en annan sjuksköterska. Han är försatt på fri fot, men fortfarande misstänkt.??

Polisen håller på med en omfattande brottsundersökning. Drygt 800 personer i personalen har intervjuats och det görs noggranna medicinska utredningar av hur var och en av de 22 patienterna blev förgiftade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida