Engqvist stänger dörren för vinst på sjukhus

Regeringen hoppas på stor enighet bakom nationell handlingsplan för sjukvården. Men privata sjukhus blir ett politiskt stridsämne.

4 oktober 1999

Inga sjukhus på börsen! Budskapet var klart när socialminister Lars Engqvist presenterade sin och socialdemokratins visioner för svensk sjukvård fram till 2010. Han vill inte se några vinstdrivande bolag som driver sjukhus. Däremot lämnar han fritt fram för egenföretagande i primärvården – inom de gränser landstingen drar upp.

Lars Engqvist träffade i början av september ett 70-tal socialdemokratiska landstingspolitiker för att dra upp riktlinjerna för sjukvården fram till 2010. Som grund för detta vill socialministern skapa en nationell handlingsplan för sjukvården, som kan samla stöd hos en bred majoritet av riksdagspartierna, i kommuner och landsting och bland personalorganisationerna.

Den nationella handlingsplanen ska vara klar nästa år. Kring den hoppas socialministern få stor uppslutning. Det är väl inget riksdagsparti, utom möjligen moderaterna, som motsätter sig att sjukvården är gemensamt finansierad, förmodar han.

Patienten i centrum
Förutom gränsdragningen kring sjukhus och primärvård ska handlingsplanen handla om hur mer resurser ska satsas på primärvården, kommunernas äldrevård och psykiatrin. Patienterna ska sättas i centrum. De ska inte behöva komma till sjukvården, sjukvården ska komma till dem.

– Allemansrätt i sjukvården! förklarade socialministern. Alla ska ha rätt till vård på lika villkor, den ska vara solidariskt
finansierad och den ska styras av en demokratisk organisation.
Och då, underförstått, är det bara landstingen som kan driva sjukhus.

Men hur går det då med S:t Görans sjukhus, som just är under försäljning till börsbolaget Bure?

– Det är en fråga för Bure att fundera över, säger Lars Engqvist. Med den uppläggning de valt nu så fungerar det inte.

Non profit
Lars Engqvist sade sig vara förvånad över att strävan efter att privatisera vården är så stark i Sverige. I andra länder finns inte denna diskussion. Där är det i allmänhet självklart att sjukhusen inte ska vara vinstdrivande. Till och med i usa är det vanligast med »non profit« när det gäller sjukhus. Ägare till sjukhusen är då i allmänhet stiftelser eller ideella organisationer.

Hur själva förbudet ska utformas hade Lars Engqvist inget besked om. Det kan bli ändringar i hälso- och sjukvårdslagen eller i aktiebolagslagen. Konkreta förslag kommer nästa år.
Några tankar på att ingripa mot uthyrningsföretagen har han inte, inte heller har han tagit ställning till hur det ska bli med de privatägda (och vinstdrivande) sjukhemmen – bland annat en marknad för just Bure men också för andra börsföretag.

– Det känns inte meningsfullt att kommentera socialministerns utspel när det inte finns något konkret lagförslag. Allt
är fortfarande så hypotetiskt, säger Knut Leman, informationsdirektör på Bure.

Men så mycket är klart att målet för Bure är att bolagets verksamhet ska gå med vinst, det är ju själva idén med ett aktiebolag. Det kommer också att gälla för S:t Görans sjukhus.
Om vinstintressen således inte är välkomna när det gäller sjukhus är det en annan sak i primärvården. Där välkomnar Lars Engqvist den egna företagsamheten.

– Vi vill vidga möjligheten för läkare att öppna privata familjeläkarmottagningar, sa han bland annat. Och även ge möjlig-het till barnmorskor, distriktssköterskor, sjukgymnaster och andra att ha egna mottagningar.

Han var noga med att inte kalla det husläkarmottagningar. Skillnaden mot det folkpartistiska systemet är nämligen att regeringen inte tänker återinföra den fria etableringsrätten. Avtal med landstinget måste till innan privatmottagningen kan öppna.

Men andra organisationsförändringar i sjukvården? Det får tas upp i arbetet med den nationella handlingsplanen. När den är klar ska ett »Nationellt råd« tillsättas som ska följa utvecklingen inom sjukvården. Till det ska knytas en arbetsgrupp med representanter för fackförbunden. Där hör organisationsfrågorna hemma, enligt socialministern.

Vållade stor diskussion
Socialminister Lars Engqvists utspel vållade omedelbart diskussion. Kanske kan han få bred enighet om en nationell handlingsplan, men definitivt inte om sitt förslag att förbjuda vinstintressen i sjukhusen. Så begärde till exempel folkpartiledaren Lars Lejonborg omedelbart en extra riksdagsdebatt i frågan. Också på de så kallade Ystadsdagarna, en tre dagar lång konferens med gräddan av svenska sjukvårdspolitiker och -administratörer, vållade Engqvists utspel stor diskussion.

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall stöder idén om en nationell handlingsplan för sjukvården och tror att den kan få stor uppslutning i Vårdsverige. Hon kommenterar förslaget på sidan 29 i detta nummer av Vårdfacket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida