Enhetliga friskvårdsregler för Östergötlands landstingsanställda

Från första juni gäller nya, enhetliga regler för friskvård i landstinget i Östergötland. Vårdförbundet välkomnar riktlinjerna men tycker att motion borde få bedrivas på arbetstid.

24 februari 2006

I dag gäller olika villkor för friskvårdsaktiviteter i olika länsdelar och produktionsenheter. En del anställda har fått motionera på arbetstid och andra inte. Somliga har hänvisats till landstingets träningslokaler medan andra har kunnat välja träningsställe fritt och fått avgiften betald.

Men från och med första juni får alla välja om de vill träna gratis i landstingets anläggningar eller på andra ställen för högst 600 kronor om året. All träning ska ske på fritiden.

Förutom fysisk aktivitet, motion och massage reglerar riktlinjerna också riktade friskvårdsaktiviteter för att förebygga ohälsa och verktyg och kunskap för att utveckla och bibehålla goda hälso- och livsstilsvanor.

Cheferna har ansvar för hälsofrämjande arbetsplatser

Enligt personaldirektören Agneta Westerdahl har riktlinjerna en tydlig koppling till landstingets folkhälsopolitiska program. Och de enskilda cheferna kommer att ha ett stort ansvar för att åstadkomma hälsofrämjande arbetsplatser.

Varje enhet ska komplettera riktlinjerna med handlingsplaner över hur friskvården ska organiseras och tillämpas på arbetsplatserna.

Vårdförbundet tycker att förslaget är bra, med ett undantag: motion borde få utföras på arbetstid. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida