Enighet om nej till positiv särbehandling

Var lagstiftningen i USA om positiv särbehandling på rasmässig grund en förutsättning för att Colin Powell kunde bli utrikesminister? ? Nej ? eller kanske. Det var svaret från de tre deltagarna i TCOs paneldebatt om positiv särbehandling, som hölls i dag.

Rubriken på seminariet var ?Ska Farida få förtur till jobbet?? och åtminstone två av deltagarna var eniga om att svaret var nej: positiv särbehandling på grund av etnicitet bör vi inte ha i Sverige.

Den ene var TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär. Den andre Gunnar Strömmer, chefsjurist på Centrum för rättvisa. Han är bland annat känd för att ha drivit det mål, där Uppsala universitet fälldes för diskriminering av två svenskfödda kvinnor, då universitetet reserverat 30 av 300 platser på juristlinjen för studenter med föräldrar födda utanför Sverige.

Den tredje deltagaren var diskrimineringsombudsmannen Katri Linna. Det var också hon som trodde att det kanske fanns ett uns av sanning i påståendet om Colin Powell.

TCO-styrelsen har tagit ställning

TCO-styrelsen tog för några veckor sedan ställning till frågan om positiv särbehandling. Styrelsen vill inte gå den vägen. Enligt Ingemar Hamskär finns det flera andra vägar att gå för att öka integrationen:

? Det är likabehandling som ska vara grunden, sa han. Då kan man använda en skärpt diskrimineringslag, utveckla arbetsrätten och se till att den fackliga närvaron är hög på arbetsplatserna.

Inte heller Katri Linna talade för positiv särbehandling:

? Som integrationsfrämjande metod kostar den mer än den smakar. Samhället är inte moget. Fokus borde ligga på anti-diskrimineringsarbetet. Det största problemet är att invandrarna trots att de har kvalifikationerna inte får arbete!

Gunnar Strömmer var naturligtvis emot positiv särbehandling. För honom var det en principfråga, inte en fråga om samhället var moget eller inte.

? Det råder ingen tvekan om att det finns en strukturell diskriminering, men det är inte ett argument för att man ska kompensera den med annan diskriminering, sa han. Om högskoleprovet på något sätt är diskriminerande, ändra högskoleprovet!

Nyckelfråga

Ingemar Hamskär tyckte att diskrimineringens nyckelfråga var rekryteringen till arbeten. Arbetsgivaren har hela makten när det gäller verm som anställs. Han tyckte att de fackliga representanterna skulle få större makt över anställningsproceduren.

Men också inom den fackliga organisationen måste man arbeta med diskrimineringsfrågorna, påpekade Eva Szutkowska från Vårdförbundet i den efterföljande debatten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida