Enighet om ökat inflytande för de anställda

10 november 1997

STOCKHOLM. I december förra året beslutade landstingsfullmäktige att kraftfulla insatser behövs för att öka de anställdas engagemang och inflytande och i våras fick samtliga sjukhusdirektörer i Stockholm i uppdrag att se över hur detta ska gå till. För en tid sedan fick förvaltningscheferna redovisa resultatet, i närvaro inte bara av samtliga landstingsråd utan även av representanter för Vårdförbundet SHSTF och övriga fack. Det var första gången facken fick vara med när landstingsledningen mötte förvaltningscheferna. Det verkar också finnas en enighet om att ökat inflytande för de anställda är nödvändigt för att klara verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida