Enighet om sjukvården

10 januari 2000

GÄVLEBORG/DALARNA. Specialister behövs inom närsjukvården men vissa delar av den kvalificerade vården kan ligga längre bort. En del enheter kan koncentreras till en enda plats i länet – somligt kanske bara till ett av länen. Om detta finns det stor enighet i de grupper som tittat på hur vården ska utvecklas i Gävleborg och Dalarna fram till år 2010. I grupperna har funnits tjänstemän och anställda från de två länen. Nu ska alla förslag jämkas samman och slutgiltigt beslutas i de politiska församlingarna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida